Kadamkuan, Patna

CLASS 12TH 4th TEST RESULT OF ACCOUNTS (Held on18-6-2015)
Chapter : Retirement of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKS
F.M.20
% of Marks RANK
Anand Kumar
Anuj Kumar
DivyaAnand
ShivamTulsyan
Akash Sinha
Arpan Kumar Das
Kamal Kant
Kumar Aditya
Vishakha Singh
Simran Agrawal
RishavDheer
Abhishek Kumar
Aarti Kri
Komal Raj
PrateekVerma
SanghmitraPriyadarshi
Shivangi
ShradhaLohiya
Sukritii Agrawal
Sumit Raj
Aman Aryan
Aditya Anand Arya
AishwaryaSahay
Annie Raj
Dhananjay Kumar
Md. Saif Ali
Raj Nandini
Ranjeet Pathak
Shivam Kumar
Shreya Mritunjay
Khushboo Sharma
Komal Singh
Ashwini Shinde
Swarna Sinha
JuhiBohra
Sakshi Sinha
Ankit Kumar
Nikita Jain
Richa Singh
Shivam Kumar Singh
SnehaMaheshwari
20
20
20
20
19
19
19
19
19
17
16
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11
10
10
09
08
08
A
A
A
A
A
100%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
85%
80%
75%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
55%
50%
50%
45%
40%
40%
A
A
A
A
A
1st
1st
1st
1st
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
3rd
4th
5th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
7th
7th
7th
7th
7th
7th
7th
7th
7th
8th
9th
9th
10th
11th
11th
A
A
A
A
A

 

 Admission Enquiry