Kadamkuan, Patna

CLASS 12TH 3rd TEST RESULT OF ACCOUNTS (Held on30-5-2015)
Chapter : Admission of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKS
F.M.25
% of Marks RANK
Vishakha Singh
ShivamTulsyan
Anand Kumar
Anuj Kumar
Sukritii Agrawal
Komal Raj
DivyaAnand
Akash Sinha
Swarna Sinha
Sumit Raj
Kamal Kant
Arpan Kumar
Khushboo Sharma
Komal Singh
Sakshi Sinha
SnehaMaheshwari
JuhiBohra
Abhishek Kumar
Md. Saif Ali
SanghmitraPriyadarshi
Nikita Jain
Shreya Mritunjay
Richa Singh
Shivangi
Annie Raj
Simran Agrawal
ShradhaLohiya
Raj Nandini
Kumar Aditya
PrateekVerma
Ranjeet Pathak
Ankit Kumar
AishwaryaSahay
Shivam Kumar
Aarti
Aditya Anand Arya
RishavDheer
Dhananjay Kumar
Shivam Kumar Singh
25
25
24
24
24
23
23
23
23
22
22
20
20
20
20
20
20
19
19
18
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
15
14
14
14
13
03
A
A
A
100%
100%
96%
96%
96%
92%
92%
92%
92%
88%
88%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
76%
76%
72%
68%
68%
68%
68%
68%
68%
64%
64%
64%
64%
60%
56%
56%
56%
52%
12%
A
A
A
1st
1st
2nd
2nd
2nd
3rd
3rd
3rd
3rd
4th
4th
5th
5th
5th
5th
5th
5th
6th
6th
7th
8th
8th
8th
8th
8th
8th
9th
9th
9th
9th
10th
11th
11th
11th
12th
Fail
A
A
A

 

 Admission Enquiry