Kadamkuan, Patna

CLASS 12TH 5th TEST RESULT OF ACCOUNTS (Held on27-6-2015)

Chapter : Death & Dissolution of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKS
F.M.30
% of Marks RANK
Aditya Anand Arya
DivyaAnand
PrateekVerma
Sumit Raj
RishavDheer
Abhishek Kumar
Anuj Kumar
Ashwini Shinde
Dhananjay Kumar
Kamal Kant
ShivamTulsyan
Vishakha Sureka
Annie Raj
Shivangi
Shreya Mritunjay
Md. Saif Ali
Vishakha Singh
Ranjeet Pathak
Aarti
AishwaryaSahay
Akash Sinha
JuhiBohra
Khushboo Sharma
SanghmitraPriyadarshi
Shivam Kumar
Sukritii Agrawal
Simran Agrawal
Swarna Sinha
Komal Singh
Sakshi Sinha
Arpan Das
Komal Raj
Raj Nandini
Aishwarya Chawla
ShradhaLohiya
Anand Kumar
Kumar Aditya
SnehaMaheshwari
Ankit Kumar
Nikita Jain
Aman Aryan
Richa Singh
30
30
30
30
29.5
28
24
24
24
24
24
24
23
23
22
21
21
20
18
18
18
18
18
18
18
18
16
16
14
14
12
12
12
12
12
10
10
10
09
04
A
A
100%
100%
100%
100%
99%
93%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
77%
77%
73%
70%
70%
67%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
53%
53%
47%
47%
40%
40%
40%
40%
40%
33%
33%
33%
30%
13%
A
A
1st
1st
1st
1st
2nd
3rd
4th
4th
4th
4th
4th
4th
5th
5th
6th
7th
7th
8th
8th
8th
8th
8th
8th
8th
8th
8th
9th
9th
10th
10th
11th
11th
11th
11th
11th
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
A
A

 

 Admission Enquiry