Kadamkuan, Patna

CLASS 12TH 2nd TEST RESULT OF ACCOUNTS (Held on2-5-2015)
Chapter : Reconstitution of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKS
F.M.20
% of Marks RANK
Komal Raj
Anand Kumar
Anuj Kumar
Sumit Raj
SanghmitraPriyadarshi
Ankit Kumar
Abhishek Kumar
Nikita Jain
Shreya Mritunjay
Richa Singh
Shivangi
DivyaAnand
AishwaryaSahay
Aarti
ShradhaLohiya
Akash Sinha
Md. Saif Ali
Arpan Kumar
Khushboo Sharma
Komal Singh
Vishakha Singh
RishavDheer
Kamal Kant
Shivam Kumar
Aditya Anand Arya
Sakshi Sinha
Raj Nandini
Annie Raj
Kumar Aditya
ShivamTulsyan
Swarna Sinha
Simran Agrawal
SnehaMaheshwari
Ranjeet Pathak
Sukritii Agrawal
PrateekVerma
JuhiBohra
Dhananjay Kumar
Shivam Kumar Singh
18
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
13
13
13
12
12
11
11
11
10
10
A
A
A
A
A
90%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
70%
70%
65%
65%
65%
60%
60%
55%
55%
55%
50%
50%
A
A
A
A
A
1st
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
3rd
3rd
4th
4th
4th
5th
5th
6th
6th
6th
7th
7th
A
A
A
A
A

 

 Admission Enquiry