Kadamkuan, Patna

CLASS 11th    TEST no.2 RESULT OF Accounts(Held on 28-07-2017)

Chapter : ACCOUNTING EQUATION

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Aman Akash 20 100% 1st
Amit Srivastav 20 100% 1st
Harsh Raj 2481 20 100% 1st
Kshitij Kumar Sharma 20 100% 1st
Kumar Harshvardhan Singh 20 100% 1st
Prachi Mishra 20 100% 1st
Rama Priya 20 100% 1st
Sanu Kumar 20 100% 1st
Sarika 20 100% 1st
Saurav Kumar Goyal 20 100% 1st
Shalvi Preet 20 100% 1st
Shivansh Priya 20 100% 1st
Shruti Suman 20 100% 1st
Sidak Singh Manchanda 20 100% 1st
Sonali Gaurav 20 100% 1st
Subham Kumar 20 100% 1st
Ankur Mowar 19 95% 2nd
Dhiraj Kumar 19 95% 2nd
Abhinav Kumar 18 90% 3rd
Ritik Kumar 18 90% 3rd
Subhangi Das 18 90% 3rd
Avneesha Shanker 17 85% 4th
Ishika Singh 17 85% 4th
Simran 17 85% 4th
Kriti Kumari 16 80% 5th
Archit  Rajesh 15 75% 6th
Simran Kumari 15 75% 6th
Unnati Singhal 14 70% 7th
Rajtesh Raj 12 60% 8th
Alpika Gupta 11 55% 9th
Harsh Raj 2524 11 55% 9th
Shivam Raj 11 55% 9th
Akansha Sharma 10 50% 10th
Shivam Soni 10 50% 10th
Sourav Ghosh 10 50% 10th
Amitesh Karan 10 50% 10th
Abhishek kumar A A A
Akshita Gupta A A A
Rishav Nandan A A A
Sagar Jumar A A A
Shreya Roy Chowdhary A A A
Snehil Prashar A A A
Sweta Kumari A A A
Tanisha Raj A A A
Aarav Raj A A A

 

 Admission Enquiry