Kadamkuan, Patna

CLASS 11TH BST TEST RESULT OF Business Studies (Held on16-9-2014)
Chapter: Partnership

NAME OF STUDENTS MARKS
F.M.20
% of Marks RANK
Ankita Sinha
Divya Anand
Md. Saif Ali
Rishav Dheer
Sukritii Agrawal
Anand Kumar
Ankit Kumar
Anuj Kumar
Prateek Verma
Shahbaz Khan
Simran Agrawal
Sumit Raj
Aditya Anand Arya
Aman Aryan
Dhananjay Kumar
Komal Raj
Komal Singh
Richa Singh
Shivangi
Swarna Sinha
Khushboo Sharma
Param Kumar
Sakshi Sinha
Sanghmitra Priyadarshi
Shreya Mritunjay
Abhishek Singh
Nikita Jain
Shama Parveen
Siddhartha Singh
Vatsal Kumar
Annie Raj
Kumar Aditya
Shivam Kumar
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
14
95%
95%
95%
95%
95%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
80%
80%
80%
80%
80%
75%
75%
75%
75%
75%
70%
70%
70%
1st
1st
1st
1st
1st
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
3rd
3rd
3rd
3rd
3rd
3rd
3rd
3rd
4th
4th
4th
4th
4th
5th
5th
5th
5th
5th
6th
6th
6th

 

 Admission Enquiry