Kadamkuan, Patna

Chapter: Bills of Exchange

NAME OF STUDENTS MARKS
F.M.30
% of Marks RANK
Anuj Kumar
Kamal Kant
Prateek Verma
Rishav Dheer
Sumit Raj
Abhishek Singh
Anand Kumar
Shivam Kumar Singh
Akash Sinha
Anand Kumar 2
Arpan Kumar
Dhananjay Kumar
Shivam Tulsyan
Nikita Jain
Param Kumar
Sanghmitra Priyadarshi
Simran Agrawal
Divya Anand
Juhi Bohra
Shahbaz Khan
Swarna Sinha
Vatsal Kumar
Komal Raj
Shradha Lohiya
Sneha Maheshwari
Khushboo Sharma
Komal Singh
Shivangi
Sakshi Sinha
Shreya Mritunjay
Sukritii Agrawal
Ankita Sinha
Annie Raj
Shama Parveen
Richa Singh
Vishakha Singh
Shivam Kumar
Siddhartha Singh
Ankit Kumar
Md. Saif Ali
Aditya Anand Arya
Aditya Singh
Aman Aryan
Ankit Kumar 2
Ankit Singh
Kumar Aditya
MD. Zeeshan
Saurabh Suman
30
30
30
30
30
29
29
29
28
28
28
28
28
27
27
27
27
26
26
26
26
26
25
25
25
24
24
24
23
23
23
22
22
21
20
20
17
17
16
15
A
A
A
A
A
A
A
A
100%
100%
100%
100%
100%
97%
97%
97%
93%
93%
93%
93%
93%
90%
90%
90%
90%
87%
87%
87%
87%
87%
83%
83%
83%
80%
80%
80%
77%
77%
77%
73%
73%
70%
67%
67%
57%
57%
53%
50%
A
A
A
A
A
A
A
A
1st
1st
1st
1st
1st
2nd
2nd
2nd
3rd
3rd
3rd
3rd
3rd
4th
4th
4th
4th
5th
5th
5th
5th
5th
6th
6th
6th
7th
7th
7th
8th
8th
8th
9th
9th
10th
11th
11th
12th
12th
13th
14th
A
A
A
A
A
A
A
A

 

 Admission Enquiry