Kadamkuan, Patna

CLASS 11TH 8th TEST RESULT OF ACCOUNTS (Held on18-10-2014)
Chapter: Financial Statement   F.M.30

NAME OF STUDENTS

Aditya Anand Arya
Anuj Kumar
MD. Zeeshan
Nikita Jain
Shivam Kumar Singh
Shivam Tulsyan
Sumit Raj
Vishakha Singh
Anand Kumar
Arpan Kumar
Dhananjay Kumar
Rishav Dheer
Sanghmitra Priyadarshi
Saurabh Suman
Shivangi
Shradha Lohiya
Juhi Bohra
Simran Agrawal
Siddhartha Singh
Swarna Sinha
Anand Kumar 2
Abhishek Singh
Akash Sinha
Prateek Verma
Shahbaz Khan
Shreya Mritunjay
Annie Raj
Komal Singh
Md. Saif Ali
Richa Singh
Shivam Kumar
Ankit Singh
Param Kumar
Vatsal Kumar
Khushboo Sharma
Aditya Singh
Aman Aryan
Ankit Kumar
Ankit Kumar 2
Ankita Sinha
Divya Anand
Kamal Kant
Komal Raj
Kumar Aditya
Sakshi Sinha
Shama Parveen
Sneha Maheshwari
Sukritii Agrawal

MARKS

30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
26
26
25
24
24
24
24
24
23
23
23
23
21
20
20
20
14
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
93%
93%
87%
87%
83%
80%
80%
80%
80%
80%
77%
77%
77%
77%
70%
67%
67%
67%
47%
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Rank

1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
3rd
3rd
4th
4th
5th
6th
6th
6th
6th
6th
7th
7th
7th
7th
8th
9th
9th
9th
10th
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

 

 Admission Enquiry