Kadamkuan, Patna

CLASS 11th 1st TEST RESULT OF ACCOUNTS (Held on29-6-2015)
Chapter : JOURNAL

NAME OF STUDENTS MARKS
F.M.40
% of Marks RANK
Niraj Kumar Gupta
Sudhanshu Kumar
Aaruhi Raj
Anjali Kumari
Neeraj Kumar Gupta
Raunak Raj
Khushi Agrawal
Aayush Shivam
Anjali Kumari 2123
Kshitij Sinha
Vikash Kumar Yadav
Aman Mehta
Vivek Agrawal
Aditya Raj
Harsh
Ashish Raj
Alok Kumar Jha
Vaishnavi
Kamya Kishore
Mustafa Vana
Kareena Choudhary
Srishti Kumari
Dhiraj Prakash
Aman Ranjan
Aamir Ahmad
Neha Kumari
Akansha Keshri
Yashsavi Singh
Lucky Gautam
Payal Singh
Himanshu Ranjan
Khushboo Kothari
39
39
38
37
37
37
36
36
35
35
34
34
34
32
30
28
28
27
27
27
25
24
24
23
22
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
100%
95%
93%
93%
93%
90%
90%
88%
88%
85%
85%
85%
80%
75%
70%
70%
68%
68%
68%
63%
60%
60%
58%
55%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1st
1st
2nd
3rd
3rd
3rd
4th
4th
5th
5th
6th
6th
6th
7th
8th
9th
9th
10th
10th
10th
11th
12th
12th
13th
14th
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

 

 Admission Enquiry