Kadamkuan, Patna

CLASS 12th    TEST no.1 RESULT OF Accounts(Held on 12-04-2017)

Chapter : Fundamental of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Komal Ratna Priya 20 100% 1st
Rhythm 20 100% 1st
Ritin Raj 20 100% 1st
Srishti Kumari 20 100% 1st
Subham Gautam 20 100% 1st
Khushi Bairoliya 19 95% 2nd
Vedant Sarogi 19 95% 2nd
Harsh Chandra 18 90% 3rd
Prachi Shrinkhal 18 90% 3rd
Shivam Kumar 18 90% 3rd
Shubham Samarthya 18 90% 3rd
Raman Kumar Singh 17 85% 4th
Saurav Sharma 17 85% 4th
Shweta Rai 17 85% 4th
Aryan Kumar 16 80% 5th
Priyaj Bhaskar 16 80% 5th
Abhigyan Singh 15 75% 6th
Shreya Singh 15 75% 6th
Tanishqa Kejriwal 15 75% 6th
Bhanu Prakash 14 70% 7th
Himanshu Raj 14 70% 7th
Abhishek Sandilya 13 65% 8th
Anjali Verma 13 65% 8th
Gyan Keshav 13 65% 8th
Pallavi Kumari 13 65% 8th
Vishal Kumar 13 65% 8th
Vineet Vinayak 12 60% 9th
Somya Dinkar 11 55% 10th
Amisha Singh 07 35% N/Q
Riya Raj 07 35% N/Q
Anjali Jaiswal 06 30% N/Q
Supriya Rani 05 25% N/Q
Aman Raj A A A
Ayush Kumar A A A
Janvi Mantry A A A
Jaspreet Singh Kapoor N/A N/A N/A
Kashish Anand A A A
Lakshya A A A
Nada Khalique N/A N/A N/A
Raeda Khalique N/A N/A N/A
Yash Kumar A A A

 

 Admission Enquiry