Kadamkuan, Patna

CLASS 12th    TEST no.1 RESULT OF Accounts(Held on 17-04-2017)

Chapter : Reconstitution of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Himanshu Raj 20 100% 1st
Kashish Anand 20 100% 1st
Prachi Shrinkhal 20 100% 1st
Subham Gautam 20 100% 1st
Supriya Rani 20 100% 1st
Vedant Sarogi 19.5 97.5% 2nd
Komal Ratna Priya 19 95% 3rd
Raman Kumar Singh 19 95% 3rd
Shreya Singh 19 95% 3rd
Lakshya 18 90% 4th
Pallavi Kumari 18 90% 4th
Priyaj Bhaskar 18 90% 4th
Shubham Samarthya 18 90% 4th
Janvi Mantry 17 85% 5th
Ritin Raj 17 85% 5th
Vineet Vinayak 17 85% 5th
Vishal Kumar 17 85% 5th
Bhanu Prakash 16 80% 6th
Rhythm 16 80% 6th
Shivam Kumar 16 80% 6th
Somya Dinkar 16 80% 6th
Abhigyan Singh 15 75% 7th
Gyan Keshav 15 75% 7th
Jaspreet Singh Kapoor 15 75% 7th
Khushi Bairoliya 15 75% 7th
Saurav Sharma 15 75% 7th
Shweta Rai 15 75% 7th
Srishti Kumari 15 75% 7th
Tanishqa Kejriwal 15 75% 7th
Harsh Chandra 14 70% 8th
Abhishek Sandilya 13 65% 9th
Aryan Kumar 13 65% 9th
Anjali Jaiswal 08 40% NQ
Nada Khalique N/A N/A N/A
Raeda Khalique N/A N/A N/A
Aman Raj A A A
Amisha Singh A A A
Anjali Verma A A A
Ayush Kumar A A A
Riya Raj A A A
Yash Kumar A A A

 

 Admission Enquiry