Kadamkuan, Patna

CLASS 12th Revisional TEST no.1 RESULT OF Accounts (Held on 11-11-2017)

Chapter: Fundamentals of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Aryan Kumar 20 100% 1st
Bhanu Prakash 20 100% 1st
Himanshu Raj 20 100% 1st
Rhythm 20 100% 1st
Shivam Kumar 20 100% 1st
Shubham Gautam 20 100% 1st
Vedant Sarogi 20 100% 1st
Vineet Vinayak 20 100% 1st
Shubham Samarthya 19 95% 2nd
Priyaj Bhaskar 16 80% 3rd
Abhishek Sandilya 15 75% 4th
Vishal Kumar 15 75% 4th
Ankit Kumar 13 65% 5th
Khushi Bairoliya 13 65% 5th
Komal Ratna Priya 12 60% 6th
Shweta Rai 12 60% 6th
Somya Dinkar 12 60% 6th
Abhigyan Singh 10 50% 7th
Ritin Raj 10 50% 7th
Srishti Kumari 07 35% 8th
Tanisha Prakash 07 35% 8th
Raeda Khalique 06 30% NQ
Kashish Anand 05 25% NQ
Supriya Rani 05 25% NQ
Ayush Kumar 03 15% NQ
Anjali Verma 00 NQ NQ
Pallavi Kumari 00 NQ NQ
Riya Raj 00 NQ NQ
Alka A A A
Aman Raj A A A
Amisha Singh A A A
Anjali Jaiswal A A A
Deepali Singh A A A
Gyan Keshav A A A
Harsh Chandra A A A
Janvi Mantry A A A
Jaspreet Singh Kapoor A A A
Lakshya A A A
Nada Khalique A A A
Prachi Shrinkhal A A A
Raman Kumar Singh A A A
Samridhi Patel A A A
Saurav Raj A A A
Saurav Sharma A A A
Shreya Singh A A A
Tanishqa Kejriwal A A A
Yash Kumar A A A

 

 Admission Enquiry