Kadamkuan, Patna

CLASS 11th    TEST1no.12 RESULT OF Economics (Held on 25-11-2016)

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Khushi Bairoliya 18 90% 1st
Komal Ratna Priya 18 90% 1st
Shivam Kumar 18 90% 1st
Srishti Kumari 18 90% 1st
Vedant Saraogi 18 90% 1st
Raghu Raghav 18 90% 1st
Shreya Singh 17 85% 2nd
Drishti Roy 16 80% 3rd
Janvi Mantry 16 80% 3rd
Samridhi Patel 16 80% 3rd
Supriya Rani 16 80% 3rd
Yadvi Kiran 16 80% 3rd
Rhythm 15 75% 4th
Shubham Gautam 15 75% 4th
Bhanu Prakash 14 70% 5th
Himanshu Raj 14 70% 5th
Jaspreet Singh Kapoor 14 70% 5th
Pallavi Kumari 14 70% 5th
Prachi Shrinkhal 14 70% 5th
Vinit Vinayak 14 70% 5th
Vishal Kumar 14 70% 5th
Ritin Raj 14 70% 5th
Abhigyan Singh 13 65% 6th
Priyaj Bhaskar 13 65% 6th
Rishav Agarwal 13 65% 6th
Abhishek 13 65% 6th
Aman Raj 12 60% 7th
Kashish Anand 12 60% 7th
Neha Raj 12 60% 7th
Shivani Singh 12 60% 7th
Somya Dinkar 12 60% 7th
Shweta Rai 12 60% 7th
Nada Khalique 10 50% 8th
Raeda Khalique 10 50% 8th
Anjali Verma A A A
Harsh Chandra A A A
Karan Kumar A A A
Saurav Sharma A A A
Tanishqa Kejriwal A A A
Yash Kumar A A A

 

 Admission Enquiry