Kadamkuan, Patna

CLASS 11th 8th TEST RESULT OF ACCOUNTS (Held on5 -10-2015)

Chapter : Financial Statement(without Adjustment)

NAME OF STUDENTS MARKS
F.M.20
% of Marks RANK
Aaruhi Raj
Niraj Kumar Gupta
Anjali Kumari 2123
Raunak Raj
Alok Kumar Jha
Aayush Shivam
Anjali Kumari
Smriti Soni
Shiksha Raj
Kamya Kishore
Khushboo Kothari
Neeraj Kumar Gupta
Sudhanshu Kumar
Aman Mehta
Himanshu Ranjan
Kareena Choudhary
Kshitij Sinha
Lucky Gautam
Shailesh Kumar
Surbhi Kumari
Vikash Kumar Yadav
Yashsavi Singh
Rishav Raj
Luci Kumari
Aayushi Kumari
Akansha Keshri
Payal Singh
Aditya Raj
Aman Ranjan
Harsh
Shrikant Shekhar
Vidit Agrawal
Shweta Wrata
Aamir Ahmad
Ashish Raj
Dhiraj Prakash
Khushi Agrawal
Vaishnavi
Neha Kumari
Mustafa Vana
20
20
19
19
18
17
17
17
17
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
13
13
13
11
11
A
A
A
A
A
A
A
A
100%
100%
95%
95%
90%
85%
85%
85%
85%
80%
80%
80%
80%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
70%
70%
70%
65%
65%
65%
55%
55%
A
A
A
A
A
A
A
A
1st
1st
2nd
2nd
3rd
4th
4th
4th
4th
5th
5th
5th
5th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
7th
7th
7th
8th
8th
8th
9th
9th
A
A
A
A
A
A
A
A

 

 Admission Enquiry