Kadamkuan, Patna

CLASS 11th 1st TEST RESULT OF Economics (Held on22-7-2015)
Chapter : Mean, Median & Mode

NAME OF STUDENTS MARKS
F.M.30
% of Marks RANK
Raunak Raj
Kamya Kishore
Sudhanshu Kumar
Neeraj Kumar Gupta
Vikash Kumar Yadav
Khushi Agrawal
Vaishnavi
Aayush Shivam
Mustafa Vana
Kareena Choudhary
Aaruhi Raj
Yashsavi Singh
Akansha Keshri
Lucky Gautam
Himanshu Ranjan
Anjali Kumari 2123
Smriti Soni
Niraj Kumar Gupta
Anjali Kumari 2122
Aditya Raj
Kshitij Sinha
Aman Ranjan
Surbhi Kumari
Dhiraj Prakash
Khushboo Kothari
Aman Mehta
Ashish Raj
Shrikant Shekhar
Neha Kumari
Payal Singh
Harsh Singh
Alok Kumar Jha
Aamir Ahmad
Shailesh Kumar
Aayushi Kumari
Shweta Wrata
30
30
29
29
29
28
28
28
28
28
27
27
27
25
25
25
25
24
24
24
23
23
22
21
20
19
19
17
16
16
16
15
0
N/A
N/A
N/A
100%
100%
97%
97%
97%
93%
93%
93%
93%
93%
90%
90%
90%
83%
83%
83%
83%
80%
80%
80%
77%
77%
73%
70%
67%
63%
63%
57%
53%
53%
53%
50%
0
N/A
N/A
N/A
1st
1st
2nd
2nd
2nd
3rd
3rd
3rd
3rd
3rd
4th
4th
4th
5th
5th
5th
5th
6th
6th
6th
7th
7th
8th
9th
10th
11th
11th
12th
13th
13th
13th
14th
0
N/A
N/A
N/A

 

 Admission Enquiry