Kadamkuan, Patna

CLASS 12th    TESTno.1 RESULT OF ACCOUNTS (Held on2-5-2016)

Chapter :    Fundamental of Partnership

NAME OF STUDENTS
MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Aamir Ahmad
Aaruhi Raj
Aayushi Kumari
Akansha Keshri
Alok Kumar Jha
Aman Ranjan
Anjali Kumari2257
Anjali Kumari  2258
Ayush Shivam
Bhagya Shree
Himanshu Ranjan
Kamya Kishore
Kareena Choudhary
Kshitij Sinha
Luci Kumari
Lucky Gautam
Mona Sharma
Mustafa  Vana
Neeraj Kumar Gupta
Niraj Kumar Gupta
Payal Singh
Raunak Raj
Rishav Raj 2273
Rishav Raj 2275
Shiksha Raj
Shweta Wrata
Soumya
Sudhanshu Kumar
Surbhi Kumari
Tripty Kumari
Vaishnavi
Yashsavi Singh
A
16
15
20
20
N/A
12
11
N/A
N/A
13
19
20
18
18
16
12
A
10
20
20
19
18
17
15
17
17
17
14
18
12
17
A
80%
75%
100%
100%
N/A
60%
55%
N/A
N/A
65%
95%
100%
90%
90%
80%
60%
A
50%
100%
100%
95%
90%
85%
75%
85%
85%
85%
70%
90%
60%
85%
A
5th
6th
1st
1st
N/A
9th
10th
N/A
N/A
8th
2nd
1st
3rd
3rd
5th
9th
A
11th
1st
1st
2nd
3rd
4th
6th
4th
4th
4th
7th
3rd
9th
4th

 

 Admission Enquiry