Kadamkuan, Patna

CLASS 12th TEST no.8 RESULT OF Accounts (Held on 14-09-2019)

Chapter: Shares – Pro-rata Allotment

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Aditya Kumar 20 100% 1st
Kumar Ankush 20 100% 1st
Satyam Sinha 20 100% 1st
Saurav Kumar 20 100% 1st
Shruti Kumari 20 100% 1st
Tanvi Preet 20 100% 1st
Vashishtha Jalan 20 100% 1st
Vishal 20 100% 1st
Aarushi 15 75% 2nd
Annu Priya 15 75% 2nd
Sakshi 15 75% 2nd
Ankit Raj 14 70% 3rd
Aditya Raj 12 60% 4th
Akash Raj 12 60% 4th
Vaibhav Vishal 12 60% 4th
Kanchan Mala 10 50% 5th
Radhika Bansal 10 50% 5th
Shashank Kumar Jha 10 50% 5th
Shreya Lochan 10 50% 5th
Tonujeet Banerjee 10 50% 5th
Aayushi 08 40% 6th
Adarsh Anand Singh 08 40% 6th
Ananya Shankar 08 40% 6th
Jhumpa Raj 08 40% 6th
Deepak Gupta 06 30% NQ
Simran Kumari 06 30% NQ
Adarsh Singh 05 25% NQ
Shivam Singh 05 25% NQ
Abhishek Kumar 04 20% NQ
Aditi Singh 03 15% NQ
Bhawana Kumari A A A
Devraj Ghosh A A A
Naman Kumar A A A
Raj Kumar A A A
Riya Shahi A A A
Sanya Chauhan A A A
Shiv Kumar A A A
Suhani Gandhi A A A
Sunny Mehta A A A
Suraj Kumar A A A
Swastika Jaiswal A A A
Tushar Kumar A A A
Varun Kumar A A A
Yashika Narayan A A A
Aishwarya Singh N/A N/A N/A

 Admission Enquiry