Kadamkuan, Patna

CLASS 12th TEST no.7 RESULT OF Accounts (Held on 18-08-2018)

Chapter: Dissolution of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Abhinay Kumar 20 100% 1st
Amit Srivastav 20 100% 1st
Arpita Maheshwari 20 100% 1st
Harsh Vardhan 20 100% 1st
Ishika Singh 20 100% 1st
Khushi 20 100% 1st
Kriti Kumari 20 100% 1st
Prachi Mishra 20 100% 1st
Pratyush Kumar 20 100% 1st
Rama Priya 20 100% 1st
Sannidhya Bhardwaj 20 100% 1st
Shaurya Singh 20 100% 1st
Shivam Kumar 20 100% 1st
Shreya Roy Chowdhary 20 100% 1st
Simran Kumari 20 100% 1st
Sonali Gaurav 20 100% 1st
Tanisha Raj 20 100% 1st
Sarika 18 90% 2nd
Shalvi Preet 18 90% 2nd
Unnati Singhal 18 90% 2nd
Minakshi 16 80% 3rd
Alpika Gupta 15 75% 4th
Sourav Ghosh 09 45% Pass
Abhishek Kumar A A A
Harsh Raj A A A
Keshav A A A
Rajtesh Raj A A A
Shruti Suman A A A
Simran A A A
Tanya Karan A A A
Tushar Srivastava A A A

 

 Admission Enquiry