Kadamkuan, Patna

CLASS 12th    TEST no.5 RESULT OF Accounts(Held on 19-06-2017)

Chapter : Death of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKSF.M.20 % of Marks RANK
Abhigyan Singh 14 70% 1st
Abhishek Sandilya 14 70% 1st
Alka 14 70% 1st
Anjali Verma 14 70% 1st
Ankit Kumar 14 70% 1st
Bhanu Prakash 14 70% 1st
Himanshu Raj 14 70% 1st
Jaspreet Singh Kapoor 14 70% 1st
Khushi Bairoliya 14 70% 1st
Pallavi Kumari 14 70% 1st
Prachi Shrinkhal 14 70% 1st
Raman Kumar Singh 14 70% 1st
Shreya Singh 14 70% 1st
Supriya Rani 14 70% 1st
Tanishqa Kejriwal 14 70% 1st
Vineet Vinayak 14 70% 1st
Ritin Raj 14 70% 1st
Aryan Kumar 13 65% 2nd
Ayush Kumar 13 65% 2nd
Deepali Singh 13 65% 2nd
Harsh Chandra 13 65% 2nd
Kashish Anand 13 65% 2nd
Komal Ratna Priya 13 65% 2nd
Lakshya 13 65% 2nd
Priyaj Bhaskar 13 65% 2nd
Rhythm 13 65% 2nd
Saurav Sharma 13 65% 2nd
Shubham Samarthya 13 65% 2nd
Srishti Kumari 13 65% 2nd
Subham Gautam 13 65% 2nd
Vishal Kumar 13 65% 2nd
Janvi Mantry 12 60% 3rd
Saurav Raj 12 60% 3rd
Shivam Kumar 12 60% 3rd
Somya Dinkar 12 60% 3rd
Tanisha Prakash 10 50% 4th
Vedant Sarogi 08 40% 5th
Anjali Jaiswal 04 20% 6th
Riya Raj 04 20% 6th
Aman Raj A A A
Amisha Singh A A A
Gyan Keshav A A A
Nada Khalique A A A
Raeda Khalique A A A
Samridhi Patel A A A
Shweta Rai A A A
Yash Kumar A A A

 

 Admission Enquiry