Kadamkuan, Patna

CLASS 12th TEST no.6 RESULT OF Accounts (Held on 07-08-2018)

Chapter: Shares Prorata & Forfeiture

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Arpita Maheshwari 20 100% 1st
Prachi Mishra 20 100% 1st
Rama Priya 20 100% 1st
Sannidhya Bhardwaj 20 100% 1st
Shalvi Preet 20 100% 1st
Shaurya Singh 20 100% 1st
Shreya Roy Chowdhary 20 100% 1st
Shruti Suman 20 100% 1st
Sonali Gaurav 20 100% 1st
Keshav 18 90% 2nd
Tanisha Raj 18 90% 2nd
Khushi 17 85% 3rd
Amit Srivastav 16 80% 4th
Pratyush Kumar 16 80% 4th
Ishika Singh 15 75% 5th
Tanya Karan 15 75% 5th
Unnati Singhal 15 75% 5th
Abhinay Kumar 14 70% 6th
Harsh Raj 14 70% 6th
Harsh Vardhan 14 70% 6th
Minakshi 14 70% 6th
Sarika 14 70% 6th
Simran 14 70% 6th
Simran Kumari 14 70% 6th
Alpika Gupta 09 45% Pass
Sourav Ghosh 09 45% Pass
Abhishek Kumar A A A
Kriti Kumari A A A
Rajtesh Raj A A A
Shivam Kumar A A A
Tushar Srivastava A A A

 

 Admission Enquiry