Kadamkuan, Patna

CLASS 12th    TEST no.2 RESULT OF Accounts(Held on 22-05-2017)

Chapter : Admission of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKSF.M.30 % of Marks RANK
Subham Gautam 29 97% 1st
Rhythm 28 93% 2nd
Vedant Sarogi 27 90% 3rd
Lakshya 24 80% 4th
Raman Kumar Singh 24 80% 4th
Somya Dinkar 24 80% 4th
Vineet Vinayak 24 80% 4th
Abhishek Sandilya 21 70% 5th
Aryan Kumar 21 70% 5th
Harsh Chandra 21 70% 5th
Komal Ratna Priya 21 70% 5th
Priyaj Bhaskar 21 70% 5th
Ritin Raj 21 70% 5th
Saurav Sharma 21 70% 5th
Shivam Kumar 21 70% 5th
Janvi Mantry 18 60% 6th
Prachi Shrinkhal 18 60% 6th
Tanisha Prakash 15 50% 7th
Ankit Kumar 15 50% 7th
Himanshu Raj 15 50% 7th
Kashish Anand 15 50% 7th
Khushi Bairoliya 14 47% 8th
Gyan Keshav 12 40% 9th
Nada Khalique 12 40% 9th
Shubham Samarthya 12 40% 9th
Shweta Rai 12 40% 9th
Abhigyan Singh 06 30% NQ
Pallavi Kumari 06 30% NQ
Raeda Khalique 06 30% NQ
Anjali Verma 09 30% 10th
Bhanu Prakash 09 30% 10th
Vishal Kumar 09 30% 10th
Saurav Raj 07 23% NQ
Samridhi Patel NA NA NA
Yash Kumar NA NA NA
Saurav Raj A A A
Deepali Singh A A A
Alka A A A
Aman Raj A A A
Amisha Singh A A A
Anjali Jaiswal A A A
Ayush Kumar A A A
Jaspreet Singh Kapoor A A A
Riya Raj A A A
Shreya Singh A A A
Srishti Kumari A A A
Supriya Rani A A A
Tanishqa Kejriwal A A A

 

 Admission Enquiry