Kadamkuan, Patna

CLASS 12th Revision TEST no.3 RESULT OF Accounts (Held on 02-12-2017)

Chapter: Admission of Partner

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.25

% of Marks RANK
Jaspreet Singh Kapoor 25 100% 1st
Komal Ratna Priya 25 100% 1st
Lakshya 25 100% 1st
Raman Kumar Singh 25 100% 1st
Saurav Raj 25 100% 1st
Shivam Kumar 25 100% 1st
Shubham Gautam 25 100% 1st
Vishal Kumar 25 100% 1st
Ankit Kumar 24 96% 2nd
Ritin Raj 24 96% 2nd
Shubham Samarthya 24 96% 2nd
Vineet Vinayak 24 96% 2nd
Bhanu Prakash 23 92% 3rd
Rhythm 23 92% 3rd
Deepali Singh 22 88% 4th
Priyaj Bhaskar 22 88% 4th
Aryan Kumar 20 80% 5th
Prachi Shrinkhal 20 80% 5th
Kashish Anand 19 76% 6th
Khushi Bairoliya 18 72% 7th
Saurav Sharma 17 68% 8th
Abhishek Sandilya 16 64% 9th
Riya Raj 15 60% 10th
Anjali Verma 13 52% 11th
Himanshu Raj 13 52% 11th
Pallavi Kumari 08 32% NQ
Supriya Rani 08 32% NQ
Abhigyan Singh A A A
Alka A A A
Aman Raj A A A
Amisha Singh A A A
Anjali Jaiswal A A A
Ayush Kumar A A A
Gyan Keshav A A A
Harsh Chandra A A A
Janvi Mantry N/A N/A N/A
Nada Khalique N/A N/A N/A
Raeda Khalique N/A N/A N/A
Samridhi Patel A A A
Shreya Singh A A A
Shweta Rai A A A
Somya Dinkar A A A
Srishti Kumari A A A
Tanisha Prakash A A A
Tanishqa Kejriwal N/A N/A N/A
Vedant Sarogi A A A
Yash Kumar A A A

 

 Admission Enquiry