Kadamkuan, Patna

CLASS 12th Revision TEST no.5 RESULT OF Accounts (Held on 16-12-2017)

Chapter: Death of Partner

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.30

% of Marks RANK
Komal Ratna Priya 19 63% 1st
Shivam Kumar 19 63% 1st
Ritin Raj 16 53% 2nd
Shubham Gautam 16 53% 2nd
Himanshu Raj 15 50% 3rd
Vishal Kumar 15 50% 3rd
Supriya Rani 14 47% 4th
Anjali Verma 12 40% 5th
Khushi Bairoliya 12 40% 5th
Pallavi Kumari 12 40% 5th
Priyaj Bhaskar 12 40% 5th
Rhythm 12 40% 5th
Riya Raj 12 40% 5th
Srishti Kumari 12 40% 5th
Vineet Vinayak 12 40% 5th
Deepali Singh 10 33% 6th
Vedant Sarogi 10 33% 6th
Harsh Chandra 09 30% NQ
Piyush Prabhat 09 30% NQ
Saurav Sharma 09 30% NQ
Shreya Singh 09 30% NQ
Tanisha Prakash 09 30% NQ
Anjali Jaiswal 08 27% NQ
Ankit Kumar 07 23% NQ
Ayush Kumar 06 20% NQ
Kashish Anand 06 20% NQ
Saurav Raj 06 20% NQ
Aryan Kumar 05 17% NQ
Lakshya 05 17% NQ
Raman Kumar Singh 05 17% NQ
Somya Dinkar 05 17% NQ
Bhanu Prakash 04 13% NQ
Abhigyan Singh A A A
Abhishek Sandilya A A A
Alka A A A
Aman Raj A A A
Amisha Singh A A A
Gyan Keshav A A A
Janvi Mantry A A A
Jaspreet Singh Kapoor A A A
Nada Khalique A A A
Prachi Shrinkhal A A A
Raeda Khalique A A A
Samridhi Patel A A A
Shubham Samarthya A A A
Shweta Rai A A A
Yash Kumar A A A
Tanishqa Kejriwal N/A N/A N/A

 

 Admission Enquiry