Kadamkuan, Patna

CLASS 11th TEST no.4 RESULT OF Accounts (Held on 20-07-2018)

Chapter: Accounting Equations

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Ashish Raj 20 100% 1st
Avinash Kumar 20 100% 1st
Ayush Raj 20 100% 1st
Jhumpa Raj 20 100% 1st
Preyashi Priya 20 100% 1st
Raj Kumar 20 100% 1st
Satyam Sinha 20 100% 1st
Saurav Kumar 20 100% 1st
Shivani Jaiswal 20 100% 1st
Sonu Kumar 20 100% 1st
Suhani 20 100% 1st
Suhani Gandhi 20 100% 1st
Tushar Kumar 20 100% 1st
Vasundhara Shanti 20 100% 1st
Ankit Raj 19 95% 2nd
Sushant Raj 19 95% 2nd
Sakshi 18 90% 3rd
Suraj Kumar 18 90% 3rd
Aditya Kumar 16 80% 4th
Bhawana Kumari 16 80% 4th
Rishav Kumar Sureka 16 80% 4th
Shreya Lochan 16 80% 4th
Swastika Jaiswal 16 80% 4th
Aditi Singh 15 75% 5th
Simran Kumari 15 75% 5th
Adarsh Anand Singh 14 70% 6th
Annu Priya 14 70% 6th
Kashyap Singh 14 70% 6th
Tanvi Preet 14 70% 6th
Vashishtha Jalan 14 70% 6th
Kanchan Mala 12 60% 7th
Shruti Kumari 12 60% 7th
Anjali Kumari 10 50% 8th
Aryan 10 50% 8th
Harsh Vardhan 2660 10 50% 8th
Harsh Yadav 10 50% 8th
Shivam Singh 10 50% 8th
Radhika Bansal 09 45% P
Aarushi 08 40% NQ
Devraj Ghosh A A A
Divya Soni A A A
Harsh Vardhan 2663 A A A
Khushi Kumari A A A
Kumar Ankush A A A
Subhankar Bera A A A
Tonujeet Banerjee A A A

 

 Admission Enquiry