Kadamkuan, Patna

CLASS 11th TEST no.12 RESULT OF Accounts (Held on 30-11-2018)

Chapter: Financial Statement (with Adjustment)

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Aditi Agrawal 20 100% 1st
Aditi Singh 20 100% 1st
Aditya Kumar 20 100% 1st
Ananya Shankar 20 100% 1st
Devraj Ghosh 20 100% 1st
Preyashi Priya 20 100% 1st
Radhika Bansal 20 100% 1st
Raj Kumar 20 100% 1st
Rishav Kumar Sureka 20 100% 1st
Riya Shahi 20 100% 1st
Satyam Sinha 20 100% 1st
Saurav Kumar 20 100% 1st
Suhani 20 100% 1st
Suhani Gandhi 20 100% 1st
Swastika Jaiswal 20 100% 1st
Vasundhara Shanti 20 100% 1st
Jhumpa Raj 19 95% 2nd
Shivani Jaiswal 19 95% 2nd
Shreya Lochan 19 95% 2nd
Sushant Raj 19 95% 2nd
Aarushi 18 90% 3rd
Avinash Kumar 18 90% 3rd
Bhawana Kumari 18 90% 3rd
Sakshi 18 90% 3rd
Simran Kumari 18 90% 3rd
Sonu Kumar 18 90% 3rd
Suraj Kumar 18 90% 3rd
Tonujeet Banerjee 18 90% 3rd
Vashishtha Jalan 18 90% 3rd
Tushar Kumar 17 85% 4th
Harsh Vardhan 2660 15 75% 5th
Shivam Singh 14 70% 6th
Adarsh Anand Singh 12 60% 7th
Harsh Vardhan 2663 12 60% 7th
Kashyap Singh 12 60% 7th
Annu Priya 10 50% 8th
Shruti Kumari 10 50% 8th
Tanvi Preet 10 50% 8th
Abhishek Kumar 08 40% NQ
Adarsh Singh 08 40% NQ
Ashutosh Shekhar 08 40% NQ
Kanchan Mala 08 40% NQ
Varun Kumar 06 30% NQ
Aditya Raj A A A
Anjali Kumari A A A
Ankit Raj A A A
Aryan A A A
Ashish Raj A A A
Ayush Raj A A A
Khushi Kumari A A A
Kumar Ankush A A A
Subhankar Bera A A A
Divya Soni N/A N/A N/A

 Admission Enquiry