Kadamkuan, Patna

CLASS 11th TEST no.1 RESULT OF Accounts (Held on 20-06-2018 & 20-07-18)

Chapter: Journal

 

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.40

% of Marks RANK
Aditya Kumar 40 100% 1st
Saurav Kumar 40 100% 1st
Shruti Kumari 40 100% 1st
Suhani 40 100% 1st
Ankit Raj 39 97.5% 2nd
Sushant Raj 39 97.5% 2nd
Satyam Sinha 38 95% 3rd
Ayush Raj 38 95% 3rd
Rishav Kumar Sureka 36 90% 4th
Tanvi Preet 36 90% 4th
Vashishtha Jalan 36 90% 4th
Beauty Kumari ( Basic) 36 90% 4th
Jhumpa Raj 36 90% 4th
Aditi Singh 36 90% 4th
Kumar Ankush 35 87.5% 5th
Suhani Gandhi 35 87.5% 5th
Devraj Ghosh 34 85% 6th
Preyashi Priya 34 85% 6th
Avinash Kumar 32 80% 7th
Bhawana Kumari 32 80% 7th
Tushar Kumar 30 75% 8th
Shivam Singh 30 75% 8th
Shreya Lochan 30 75% 8th
Aarushi 28 70% 9th
Simran Kumari 28 70% 9th
Swastika Jaiswal 28 70% 9th
Annu Priya 27 67.5% 10th
Kanchan Mala 27 67.5% 10th
Divya Soni 24 60% 11th
Harsh Vardhan 2660 24 60% 11th
Shivani Jaiswal 24 60% 11th
Ashish Raj 24 60% 11th
Anjali Kumari 23 57.5% 12th
Radhika Bansal 22 55% 13th
Adarsh Anand Singh 22 55% 13th
Sakshi 21 52.5% 14th
Vasundhara Shanti 18 45% Pass
Harsh Yadav 16 40% NQ
Sonu Kumar 16 40% NQ
Harsh Vardhan 2663 A A A
Kashyap Singh A A A
Raj Kumar A A A
Subhankar Bera A A A

 

 Admission Enquiry